Podmienky používania

TOP.JOBfin.de, ďalej len „prevádzkovateľ“, ponúka obsah na tému pracovných miest, voľných pracovných miest, firiem, ich produktov a služieb a ďalších tém. Všetok obsah je dostupný bezplatne. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne poradenské služby, najmä žiadne právne poradenstvo.

  1. Všetky informácie, vysvetlenia, vyhlásenia a ponuky dostupné na tejto webovej stránke sú nezáväzné. Prevádzkovateľ nepreberá žiadnu záruku a nepreberá žiadnu zodpovednosť za správnosť alebo úplnosť zverejnených informácií, najmä nie sú oprávnené žiadne záruky alebo iné právne nároky. Všetok obsah na tejto webovej stránke nepredstavuje poradenstvo v právnom zmysle.
  2. Chceli by sme zdôrazniť, že odkazy uverejnené na tejto webovej stránke vedú z ponuky na našej domovskej stránke. Prepojené webové stránky podliehajú autorským právam a nezávislej kontrole príslušných autorov alebo klientov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a žiadnu zodpovednosť za obsah navštívených webových stránok.
  3. S ohľadom na rozsudok hamburského krajského súdu z 12. mája 1998 výslovne vyhlasujeme, že nemáme žiadny vplyv na dizajn a obsah prepojených stránok a obsahu. Preto sa výslovne dištancujeme od všetkého obsahu na všetkých prepojených stránkach na tejto webovej lokalite.
  4. Nezodpovedáme za žiadne škody vyplývajúce z používania tejto webovej stránky alebo sťahovania údajov a súborov, najmä nie sme zodpovední za priame alebo nepriame následné škody, stratu údajov, stratu zisku, systémové alebo výrobné poruchy .
  5. Všetok obsah a grafika na tejto webovej lokalite sú chránené autorským právom. Preposielanie, kopírovanie alebo zverejňovanie obsahu na iných médiách je povolené len s písomným súhlasom autora alebo zobrazeného klienta. V prípade zneužitia autor alebo klient podnikne právne kroky bez predchádzajúceho upozornenia.
  6. Odkazy na našu webovú stránku sú povolené. Toto sa však nevzťahuje na webové stránky s pornografickým alebo rasistickým obsahom. Tieto internetové stránky nesmú obsahovať žiadny odkaz na naše internetové stránky.
  7. Pri nákupe digitálnych produktov na našej webovej stránke sa výslovne vzdávate práva na odstúpenie od zmluvy a želáte si okamžité vykonanie.
  8. Právne vzťahy vzniknuté medzi vami a prevádzkovateľom prostredníctvom používania tejto webovej stránky podliehajú zákonu Spolkovej republiky Nemecko.
Načítam…