Odtlačok

Informácie podľa § 5 TMG:

Nábor a digitálne riešenia

 

Clemens Wichmann
Beim Steinernen Kreuz 5
79112 Freiburg im Breisgau
Nemecko

support@JOBfin.de

Identifikačné číslo pre daň z obratu podľa § 27a zákona o dani z obratu:

DE281923889

Zodpovedná osoba v zmysle § 55 ods. 2 RStV:

Clemens Wichmann
Beim Steinernen Kreuz 5
79112 Freiburg im Breisgau
Nemecko

Načítam…