Privacy

Persoonlijke gegevens (hieronder meestal “gegevens” genoemd) worden door ons alleen verwerkt voor zover nodig en met het doel een functionele en gebruiksvriendelijke website te bieden, inclusief de inhoud en de diensten die daar worden aangeboden.

Volgens artikel 4 nr. 1 van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG” genoemd), is “verwerking” elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijk proces Reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, matchen of linken, beperken, verwijderen of vernietigen.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van de verwerking . Daarnaast informeren wij u hieronder over de componenten van derden die wij gebruiken voor optimalisatiedoeleinden en om de gebruikskwaliteit te verhogen, voor zover derden gegevens op eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Ons privacybeleid is als volgt gestructureerd:

Ik Informatie over ons als verantwoordelijke personen
II. Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

Ik Informatie over ons als verantwoordelijke personen

Verantwoordelijke aanbieder van deze website op het gebied van gegevensbescherming is:

Clemens Wichmann
Beim Steinernen Kreuz 5
79112 Freiburg im Breisgau
Duitsland

Telefoon: +4976646118962
Fax: +4976646118962
E-mail: support@JOBfin.de

De functionaris voor gegevensbescherming bij de provider is:

Clemens Wichmann

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met het oog op de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht

  • Voor bevestiging of er gegevens over u worden verwerkt, voor informatie over de gegevens die worden verwerkt, voor meer informatie over gegevensverwerking en voor kopieën van de gegevens (zie ook Art. 15 AVG);
  • om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook Art. 16 AVG);
  • op onmiddellijke verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben (zie ook art. 17 AVG), of, als verdere verwerking vereist is in overeenstemming met art. 17 (3) AVG, op beperking van de verwerking in overeenstemming met art. 18 AVG ;
  • om de op u betrekking hebbende en door u verstrekte gegevens te ontvangen en deze gegevens door te geven aan andere aanbieders/verantwoordelijke partijen (zie ook art. 20 AVG);
  • een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de gegevens over u door de provider worden verwerkt in strijd met de voorschriften voor gegevensbescherming (zie ook artikel 77 AVG).

Bovendien is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie gegevens door de aanbieder zijn verstrekt op de hoogte te stellen van elke correctie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking op basis van artikelen 16, 17 lid 1, 18 DSGVO gedaan om te onderwijzen . Deze verplichting bestaat echter niet als deze melding niet mogelijk is of een onevenredige inspanning kost. Ongeacht dit heeft de gebruiker het recht op informatie over deze ontvangers.

Gebruikers en betrokkenen hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die hen betreffen in overeenstemming met artikel 21 AVG, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f) AVG worden verwerkt. In het bijzonder is een bezwaar tegen gegevensverwerking voor directe reclame toegestaan.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, de verwijdering van de gegevens niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten en er vervolgens geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt gegeven.

Servergegevens

Om technische redenen, met name om een ​​veilige en stabiele website te garanderen, worden gegevens door uw internetbrowser naar ons of naar onze webruimte-aanbieder verzonden. Deze zogenaamde serverlogbestanden registreren onder meer het type en de versie van uw internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit u naar onze website bent overgestapt (referrer-URL), de website(s) van onze website die u bezoek, de datum en tijd van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt.

De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden tijdelijk opgeslagen, maar niet samen met andere gegevens van u.

Deze opslag vindt plaats op de wettelijke basis van artikel 6 lid 1 letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de verbetering, stabiliteit, functionaliteit en veiligheid van onze website.

De gegevens worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd, tenzij verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden. Anders worden de gegevens geheel of gedeeltelijk uitgesloten van verwijdering tot de definitieve opheldering van een incident.

Cookies

a) Sessiecookies/sessiecookies

We gebruiken zogenaamde cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die worden opgeslagen en opgeslagen op uw eindapparaat door de internetbrowser die u gebruikt. Deze cookies verwerken bepaalde informatie over u, zoals uw browser- of locatiegegevens of uw IP-adres, in individuele mate.

Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking het bijvoorbeeld mogelijk maakt om onze website in verschillende talen te reproduceren of een winkelwagenfunctie aan te bieden.

De rechtsgrond voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, punt b.) AVG, voor zover deze cookies worden gebruikt om gegevens te verwerken voor het aangaan of uitvoeren van een contract.

Als de verwerking niet dient om een ​​contract te starten of te verwerken, ligt ons legitieme belang bij het verbeteren van de functionaliteit van onze website. De rechtsgrondslag is dan artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Deze sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit.

b) Cookies van derden

Cookies van partnerbedrijven waarmee we samenwerken voor reclame, analyse of de functionaliteiten van onze website kunnen ook met onze website worden gebruikt.

Raadpleeg de onderstaande informatie voor details hierover, met name de doeleinden en rechtsgrond voor het verwerken van dergelijke cookies van derden.

c) Mogelijkheid tot eliminatie

U kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door uw internetbrowser in te stellen. U kunt cookies die al zijn opgeslagen ook op elk moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. In het geval van zogenaamde Flash-cookies kan de verwerking echter niet worden voorkomen via de browserinstellingen. In plaats daarvan moet u de instellingen van uw Flash-speler in dit opzicht wijzigen. Welke stappen en maatregelen hiervoor nodig zijn, hangt ook af van de Flash player die u gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u ook de helpfunctie of documentatie van uw Flash-speler gebruiken of contact opnemen met de fabrikant of gebruikersondersteuning.

Als u de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

Contractverwerking

De door u verstrekte gegevens om gebruik te maken van ons aanbod van goederen en/of diensten worden door ons verwerkt voor de contractverwerking en zijn in dit verband noodzakelijk. Contractsluiting en contractuitvoering zijn niet mogelijk zonder uw gegevens te verstrekken.

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 (1) b) AVG.

We verwijderen de gegevens na voltooiing van het contract, maar moeten de bewaartermijnen volgens het belasting- en handelsrecht in acht nemen.

Als onderdeel van de contractverwerking geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat is belast met de levering van de goederen of aan de financiële dienstverlener, voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de levering van de goederen of voor betalingsdoeleinden.

De wettelijke basis voor de overdracht van de gegevens is artikel 6, lid 1, letter b) AVG.

Klantaccount / registratiefunctie

Als u via onze website een klantaccount bij ons aanmaakt, gebruiken wij de gegevens die u tijdens de registratie hebt ingevoerd (bijv. uw naam, uw adres of uw e-mailadres) uitsluitend voor precontractuele diensten, voor de uitvoering van de contract of ten behoeve van de klantenservice (bijvoorbeeld om u een overzicht te geven van uw eerdere bestellingen bij ons of om u de zogenaamde notitieblokfunctie aan te kunnen bieden). Tegelijkertijd slaan we dan het IP-adres en de datum van uw registratie samen met de tijd op. Uiteraard worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven.

Als onderdeel van het verdere registratieproces wordt uw toestemming voor deze verwerking verkregen en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming. De gegevens die we verzamelen, worden uitsluitend gebruikt om het klantaccount te verstrekken.

Als u instemt met deze verwerking, is artikel 6, lid 1, punt a) AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking.

Als de opening van het klantenaccount ook precontractuele maatregelen of de uitvoering van het contract dient, is de rechtsgrond voor deze verwerking ook artikel 6, lid 1, punt b) AVG.

U kunt de aan ons gegeven toestemming voor het openen en onderhouden van de klantaccount te allen tijde intrekken voor de toekomst in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte stellen van uw herroeping.

De gegevens die in dit verband worden verzameld, worden verwijderd zodra de verwerking niet langer nodig is. We moeten echter bewaartermijnen in acht nemen volgens de belasting- en handelswetgeving.

Nieuwsbrieven

Als u zich aanmeldt voor onze gratis nieuwsbrief, worden de van u gevraagde gegevens, d.w.z. uw e-mailadres en – optioneel – uw naam en adres aan ons doorgegeven. Tegelijkertijd slaan we het IP-adres op van de internetverbinding van waaruit u onze website bezoekt, evenals de datum en tijd van uw registratie. Als onderdeel van het verdere registratieproces vragen we uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief, beschrijven we de inhoud specifiek en verwijzen we u naar deze privacyverklaring. We gebruiken de op deze manier verzamelde gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief – deze worden daarom niet doorgegeven aan derden.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (a) AVG.

U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken voor de toekomst in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte stellen van uw herroeping of op de afmeldlink in elke nieuwsbrief te klikken.

Contactverzoeken / contactoptie

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw verzoek te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het verwerken en beantwoorden van uw vraag – zonder deze te verstrekken, kunnen we uw vraag niet of in het beste geval slechts in beperkte mate beantwoorden.

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 (1) b) AVG.

Uw gegevens worden verwijderd als uw verzoek afdoende is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten, zoals in het geval van een latere contractverwerking.

Gebruikersbijdragen, opmerkingen en beoordelingen

Wij bieden u de mogelijkheid om vragen, antwoorden, meningen of beoordelingen, hierna “artikelen” genoemd, op onze website te publiceren. Als u gebruik maakt van dit aanbod, zullen wij uw bijdrage, de datum en tijd van indiening en het eventueel gebruikte pseudoniem verwerken en publiceren.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte stellen van uw herroeping.

Daarnaast verwerken wij ook uw IP- en e-mailadres. Het IP-adres wordt verwerkt omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het initiëren of ondersteunen van verdere stappen als uw bijdrage inbreuk maakt op rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig is.

In dit geval is de rechtsgrondslag artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in elke juridische verdediging die nodig kan zijn.

Abonnement op berichten

Als u artikelen op onze website publiceert, bieden wij u ook de mogelijkheid om u te abonneren op eventuele vervolgartikelen van derden. Om u per e-mail te kunnen informeren over deze vervolgartikelen, verwerken wij uw e-mailadres.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 (1) (a) AVG. U kunt uw toestemming voor dit abonnement te allen tijde voor de toekomst intrekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG. Het enige dat u hoeft te doen, is ons op de hoogte stellen van uw herroeping of op de afmeldlink in de betreffende e-mail klikken.

Facebook

Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om met geïnteresseerde partijen of klanten te communiceren, zijn we aanwezig op het Facebook-platform.

Op dit socialemediaplatform zijn we samen verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Facebook is bereikbaar via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid in een overeenkomst geregeld over de respectievelijke verplichtingen in de zin van de AVG. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, is beschikbaar via de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De wettelijke basis voor de resulterende en vervolgens gereproduceerde verwerking van persoonsgegevens is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang is de analyse, communicatie, verkoop en promotie van onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn aan de platformexploitant in overeenstemming met artikel 6(1)(a) AVG. De gebruiker kan zijn toestemming hiervoor in overeenstemming met artikel 7 (3) AVG op elk moment intrekken door de platformbeheerder voor de toekomst op de hoogte te stellen.

Wanneer u onze online aanwezigheid op het Facebook-platform bezoekt, wordt Facebook Ireland Ltd. aangezien de exploitant van het platform in de EU gebruikersgegevens verwerkt (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.).

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Facebook. Facebook Ierland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om gebruikersprofielen aan te maken. Op basis van deze profielen is het Facebook Ireland Ltd. Zo is het mogelijk om gebruikers binnen en buiten Facebook te adverteren op basis van hun interesses. Als de gebruiker is ingelogd op zijn Facebook-account op het moment van de oproep, kan Facebook Ireland Ltd. koppel de gegevens ook aan het betreffende gebruikersaccount.

Als de gebruiker contact opneemt via Facebook, worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker die bij deze gelegenheid zijn ingevoerd, gebruikt om het verzoek te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons verwijderd als het verzoek van de gebruiker definitief is beantwoord en er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn, zoals in het geval van latere contractverwerking.

Om de gegevens te verwerken, heeft Facebook Ireland Ltd. cookies kunnen ook worden ingesteld.

Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze verwerking, is het mogelijk om de installatie van cookies te voorkomen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Cookies die al zijn opgeslagen, kunnen ook op elk moment worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden voorkomen via de browserinstellingen, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash-speler. Als de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit ertoe leiden dat niet alle functies van Facebook volledig bruikbaar zijn.

 

Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten, hun preventie en de verwijdering van de gegevens die door Facebook worden verwerkt, vindt u in het gegevensbeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Het kan niet worden uitgesloten dat verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.

Facebook Inc. heeft zich onderworpen aan het “EU-VS-privacyschild” en verklaart daarmee naleving van de gegevensbeschermingsregels van de EU bij het verwerken van gegevens in de VS.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Link naar sociale media via grafische of tekstlink

We adverteren ook met aanwezigheid op de onderstaande sociale netwerken op onze website. De integratie vindt plaats via een gekoppelde afbeelding van het betreffende netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding voorkomt dat er automatisch een verbinding met de betreffende server van het sociale netwerk tot stand wordt gebracht bij het oproepen van een website die een sociale-mediatoepassing heeft om een ​​afbeelding van het betreffende netwerk zelf weer te geven. De gebruiker wordt alleen doorgestuurd naar de service van het betreffende sociale netwerk door op de bijbehorende afbeelding te klikken.

Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt informatie over de gebruiker vastgelegd door het betreffende netwerk. Het kan niet worden uitgesloten dat de op deze manier verzamelde gegevens in de VS worden verwerkt.

Dit zijn in eerste instantie gegevens zoals IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Als de gebruiker tegelijkertijd is ingelogd op zijn gebruikersaccount van het betreffende netwerk, kan de netwerkexploitant, indien nodig, de verzamelde informatie van het specifieke bezoek van de gebruiker toewijzen aan het persoonlijke account van de gebruiker. Als de gebruiker via een “Delen”-knop van het betreffende netwerk interageert, kan deze informatie in het persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker worden opgeslagen en, indien nodig, worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie rechtstreeks aan zijn gebruikersaccount wordt toegewezen, moet hij uitloggen voordat hij op de afbeelding klikt. Het is ook mogelijk om de respectievelijke gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.

De volgende sociale netwerken zijn gekoppeld aan onze site:

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php

EU-VS-certificering voor gegevensbescherming (“EU-VS-privacyschild”) https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Sociale plug-in “Facebook”

Wij gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Facebook op onze website. Facebook is een internetdienst van facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. In de EU wordt deze dienst beheerd door Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, hierna beide “Facebook” genoemd.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Facebook garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Facebook geeft meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectievelijke functies op

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

voor u klaar.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de Facebook-servers in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Facebook uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van het bezoek aan onze website vastgelegd.

Als u bent aangemeld bij Facebook terwijl u een van onze websites bezoekt met de plug-in, wordt de informatie die door de plug-in wordt verzameld van uw specifieke bezoek herkend door Facebook. Facebook kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount daar. Als u bijvoorbeeld de zogenaamde “Vind ik leuk”-knop op Facebook gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Facebook-gebruikersaccount en, indien nodig, gepubliceerd op het Facebook-platform. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Facebook voordat u onze website bezoekt, of een add-on voor uw internetbrowser gebruiken om te voorkomen dat de Facebook-plug-in wordt geblokkeerd voor het laden.

Facebook geeft meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw rechten en beschermingsopties in de onder

https://www.facebook.com/policy.php

opvraagbare gegevensbeschermingsverklaringen.

Sociale plug-in “Twitter”

Wij gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Twitter op onze website. Twitter is een internetdienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS, hierna “Twitter” genoemd.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Twitter in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Twitter uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van het bezoek aan onze website vastgelegd.

Als u bent aangemeld bij Twitter terwijl u een van onze websites met plug-in-functionaliteit bezoekt, wordt de informatie die door de plug-in wordt verzameld van uw specifieke bezoek herkend door Twitter. Twitter kan de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount daar. Als u bijvoorbeeld de zogenaamde “Delen”-knop op Twitter gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Twitter-gebruikersaccount en, indien nodig, gepubliceerd op het Twitter-platform. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Twitter voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw Twitter-gebruikersaccount maken.

Twitter biedt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw rechten en beschermingsopties in de onder

https://twitter.com/privacy

opvraagbare gegevensbeschermingsverklaringen.

Sociale plug-in ‘Google+’

Wij gebruiken de plug-in van het sociale netwerk Google+ (“Google Plus”) op onze website. Google+ is een internetdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Google geeft meer informatie over de mogelijke plug-ins en hun respectievelijke functies op

https://developers.google.com/+/web/

voor u klaar.

Als de plug-in is opgeslagen op een van de pagina’s van onze website die u bezoekt, downloadt uw internetbrowser een weergave van de plug-in van de servers van Google in de VS. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Google uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van het bezoek aan onze website vastgelegd.

Als u bent ingelogd bij Google terwijl u een van onze websites bezoekt met de plug-in, wordt de informatie die door de plug-in wordt verzameld van uw specifieke bezoek herkend door Google. Google kan de op deze manier verzamelde informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount daar toewijzen. Als u bijvoorbeeld de knop “Delen” van Google gebruikt, wordt deze informatie opgeslagen in uw Google-gebruikersaccount en, indien nodig, gepubliceerd via het Google-platform. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Google voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw Google-gebruikersaccount maken.

Google biedt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw rechten en beschermingsopties in dit verband in de onder

https://policies.google.com/privacy

opvraagbare gegevensbeschermingsverklaringen.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, plaats, tijd of frequentie van bezoeken aan onze website, wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google al het IP-adres binnen de EU of de EER.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van het bezoek aan onze website en de gebruiksactiviteiten daar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van onze website en internet.

Google stelt dat het uw IP-adres niet aan andere gegevens koppelt. Bovendien houdt Google onder

https://www.google.com/ intl/de/policies/privacy/partners

meer informatie over gegevensbescherming voor u klaar, bijvoorbeeld ook over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Google biedt ook aan bij

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactiverings-add-on en verdere informatie hierover. Deze add-on kan met de meest gangbare internetbrowsers worden geïnstalleerd en biedt u verdere controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het Google Analytics JavaScript (ga.js) dat informatie over het bezoek aan onze website niet naar Google Analytics mag worden verzonden. Dit verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Of en welke andere webanalysediensten we gebruiken, kunt u natuurlijk ook vinden in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website een verbinding met de Google-server in de VS tot stand gebracht.

Als u de in onze website geïntegreerde Google Maps-component oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving op te stellen. We kunnen niet uitsluiten dat Google servers in de VS gebruikt.

De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

Door op deze manier verbinding te maken met Google, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. U vindt details hierover onder “Cookies” hierboven.

Bovendien worden Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie gebruikt in overeenstemming met Servicevoorwaarden van Google https://google.com/terms?gl=DE&hl=de en de Algemene voorwaarden voor Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Bovendien biedt Google op

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

meer informatie.

Google reCAPTCHA

Op onze website gebruiken we Google reCAPTCHA om interacties op onze website te controleren en te voorkomen door middel van geautomatiseerde toegang, bijvoorbeeld via zogenaamde bots. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

Met deze service kan Google bepalen vanaf welke website een verzoek wordt verzonden en vanaf welk IP-adres u de zogenaamde reCAPTCHA-invoerbox gebruikt. Naast uw IP-adres kan Google ook andere informatie verzamelen die nodig is om deze dienst aan te bieden en te garanderen.

De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de veiligheid van onze website en in het voorkomen van ongewenste, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of iets dergelijks.

Google biedt aan bij

https://policies.google.com/privacy

meer informatie over de algemene omgang met uw gebruikersgegevens.

Google-lettertypen

We gebruiken Google Fonts om externe lettertypen op onze website weer te geven. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij het openen van onze website een verbinding met de Google-server in de VS tot stand gebracht.

De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de optimalisatie en de economische werking van onze website.

Door verbinding te maken met Google wanneer u onze website bezoekt, kan Google bepalen vanaf welke website uw verzoek is verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden verzonden.

Google biedt aan bij

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

meer informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

YouTube

We gebruiken YouTube op onze website. Dit is een videoportaal dat wordt beheerd door YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, VS, hierna “YouTube” genoemd.

YouTube is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna ‘Google’ genoemd.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google, en dus ook haar dochteronderneming YouTube, garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

We gebruiken YouTube in verband met de functie “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” om u video’s te kunnen tonen. De rechtsgrondslag is Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website. Volgens YouTube zorgt de functie “Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” ervoor dat de hieronder nader beschreven gegevens alleen naar de YouTube-server worden verzonden als u daadwerkelijk een video start.

Zonder deze “uitgebreide gegevensbescherming” wordt er een verbinding met de YouTube-server in de VS tot stand gebracht zodra u een van onze websites bezoekt waarop een YouTube-video is ingesloten.

Deze verbinding is nodig om de betreffende video op onze website via uw internetbrowser te kunnen weergeven. YouTube registreert en verwerkt daarbij in ieder geval uw IP-adres, de datum en tijd en de door u bezochte website. Bovendien wordt een verbinding tot stand gebracht met het advertentienetwerk “DoubleClick” van Google.

Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, wijst YouTube de verbindingsinformatie toe aan je YouTube-account. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij YouTube voordat u onze website bezoekt of de juiste instellingen in uw YouTube-gebruikersaccount maken.

Met het oog op functionaliteit en om gebruiksgedrag te analyseren, slaat YouTube permanent cookies op via uw internetbrowser op uw eindapparaat. Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om het opslaan van cookies te voorkomen door een instelling in uw internetbrowser te maken. Zie “Cookies” hierboven voor meer informatie.

Google biedt meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens, evenals uw rechten en beschermingsopties in dit verband in de onder

https://policies.google.com/privacy

opvraagbare gegevensbeschermingsverklaringen.

Vimeo

We gebruiken ‘Vimeo’ op onze website om video’s weer te geven. Dit is een dienst van Vimeo, LL C, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS, hierna “Vimeo” genoemd.

In sommige gevallen worden gebruikersgegevens verwerkt op Vimeo-servers in de VS. Door middel van certificering onder het EU-VS-privacyschild (“EU-VS-privacyschild”)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008V77AAE&status=Active

Vimeo garandeert echter dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website.

Als u een pagina van onze website bezoekt waarin een video is ingesloten, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers in de VS tot stand gebracht om de video weer te geven. Om technische redenen is het noodzakelijk dat Vimeo uw IP-adres verwerkt. Daarnaast worden ook de datum en tijd van het bezoek aan onze website vastgelegd.

Als u bent ingelogd bij Vimeo terwijl u een van onze websites bezoekt waarin een Vimeo-video is ingesloten, kan Vimeo de op deze manier verzamelde informatie toewijzen aan uw persoonlijke gebruikersaccount daar. Als u dit wilt voorkomen, moet u ofwel uitloggen bij Vimeo voordat u onze website bezoekt of uw Vimeo-gebruikersaccount dienovereenkomstig configureren.

Voor de analyse van functionaliteit en gebruik maakt Vimeo gebruik van de webanalyseservice Google Analytics. Google Analytics slaat cookies op uw apparaat op via uw internetbrowser en stuurt informatie over het gebruik van onze website, waarin een Vimeo-video is ingebed, naar Google. Het is niet uitgesloten dat Google deze informatie in de VS verwerkt.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. U vindt details hierover onder “Cookies” hierboven.

De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze website en in het legitieme belang van Vimeo bij het statistisch analyseren van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Vimeo-aanbiedingen bij

http://vimeo.com/privacy

meer informatie over het verzamelen en gebruiken van de gegevens en over uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Google AdWords met het bijhouden van conversies

Op onze website gebruiken we de advertentiecomponent Google AdWords en de zogenaamde conversietracking. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

We gebruiken conversietracking voor gerichte reclame voor ons aanbod. De rechtsgrondslag is Artikel 6 Paragraaf 1 Letter f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Als u op een advertentie klikt die door Google is geplaatst, slaat de conversietracking die we gebruiken een cookie op uw apparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Als de cookie nog steeds geldig is en u een specifieke pagina op onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google evalueren dat u op een van onze advertenties heeft geklikt die bij Google zijn geplaatst en dat u vervolgens bent doorgestuurd naar onze website.

Met de op deze manier verkregen informatie verschaft Google ons statistieken over het bezoek aan onze website. Dit geeft ons ook informatie over het aantal gebruikers dat op onze advertentie(s) heeft geklikt en over de pagina’s van onze website die vervolgens zijn bezocht. Noch wij, noch derden die ook Google AdWords gebruiken, kunnen u op deze manier identificeren.

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. Tegelijkertijd kunt u cookies die al zijn opgeslagen op elk moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als je vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van je internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning.

Google biedt ook aan bij

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/policies/privacy/

meer informatie over dit onderwerp en in het bijzonder over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Google AdSense

Op onze website gebruiken we Google AdSense om advertenties te integreren. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google” genoemd.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS.

Google AdSense slaat cookies en zogenaamde web beacons op uw eindapparaat op via uw internetbrowser. Hierdoor kan Google analyseren hoe u onze website gebruikt. Naast uw IP-adres en de aan u getoonde advertentieformaten, wordt de op deze manier verzamelde informatie naar Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Bovendien kan Google deze informatie doorgeven aan contractpartners. Google verklaart echter dat uw IP-adres niet wordt samengevoegd met andere gegevens van u.

De rechtsgrondslag is artikel 6 (1) (f) AVG. Ons legitieme belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, heeft u de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de juiste instellingen in uw internetbrowser te maken. U vindt details hierover onder “Cookies” hierboven.

Google biedt ook aan bij

https://policies.google.com/privacy

https://adssettings.google.com/authenticated

meer informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

MailChimp – Nieuwsbrief

Wij bieden u de mogelijkheid om u via onze website aan te melden voor onze gratis nieuwsbrief.

We gebruiken MailChimp, een dienst van The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, VS, hierna “The Rocket Science Group” genoemd om nieuwsbrieven te verzenden.

Via EU-VS Privacy Shield-certificering

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

The Rocket Science Group garandeert dat de gegevensbeschermingsvoorschriften van de EU ook worden nageleefd bij het verwerken van gegevens in de VS. De Rocket Science Group biedt ook op

http://mailchimp.com/legal/privacy/

aanvullende informatie over gegevensbescherming.

Als u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen, worden de gegevens die tijdens het registratieproces worden gevraagd, zoals uw e-mailadres en eventueel uw naam en adres, verwerkt door The Rocket Science Group. Bovendien worden uw IP-adres en de datum van uw registratie samen met de tijd opgeslagen. Als onderdeel van het verdere registratieproces wordt uw toestemming voor het verzenden van de nieuwsbrief verkregen, wordt de inhoud specifiek beschreven en wordt verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

De nieuwsbrief die vervolgens via The Rocket Science Group wordt verzonden, bevat ook een zogenaamde trackingpixel, ook wel een webbaken genoemd”. Met behulp van deze trackingpixel kunnen we evalueren of en wanneer u onze nieuwsbrief hebt gelezen en of u verdere links in de nieuwsbrief heeft gevolgd. Naast andere technische gegevens, zoals de gegevens uit uw IT-systeem en uw IP-adres, worden de verwerkte gegevens opgeslagen zodat wij ons nieuwsbriefaanbod kunnen optimaliseren en kunnen inspelen op de wensen van de lezers. De gegevens worden daarom gebruikt om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van ons nieuwsbriefaanbod te verhogen.

De wettelijke basis voor het verzenden van de nieuwsbrief en de analyse is artikel 6 (1) (a) AVG.

U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken voor de toekomst in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG. Het enige wat u hoeft te doen is ons op de hoogte stellen van uw herroeping of op de afmeldlink in elke nieuwsbrief te klikken.

Laden…