Gebruiksvoorwaarden

TOP.JOBfin.de, hierna “operator” genoemd, biedt inhoud over banen, vacatures, bedrijven, hun producten en diensten en andere onderwerpen. Alle inhoud is gratis toegankelijk. De exploitant biedt geen adviesdiensten, met name geen juridisch advies.

  1. Alle informatie, toelichtingen, opgaven en aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. De exploitant aanvaardt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie, met name geen garanties of andere juridische claims zijn gerechtvaardigd. Alle inhoud op deze website vormt geen advies in juridische zin.
  2. Wij willen u erop wijzen dat de op deze website gepubliceerde links leiden naar het aanbod op onze homepage. De gelinkte websites zijn onderworpen aan het auteursrecht en de onafhankelijke controle van de respectievelijke auteurs of klanten. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de bezochte websites.
  3. Met betrekking tot de uitspraak van de regionale rechtbank van Hamburg van 12 mei 1998 verklaren wij uitdrukkelijk dat wij geen invloed hebben op het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s en inhoud. Wij distantiëren ons daarom uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte pagina’s op deze website.
  4. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of het downloaden van gegevens en bestanden, in het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgschade, verlies van gegevens, winstderving, systeem- of productiestoringen .
  5. Alle inhoud en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het doorsturen, kopiëren of publiceren van de inhoud op andere media is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming van de auteur of de getoonde opdrachtgever. Bij misbruik zal de auteur of opdrachtgever zonder voorafgaande kennisgeving juridische stappen ondernemen.
  6. Links naar onze website zijn toegestaan. Dit geldt echter niet voor websites met pornografische of racistische inhoud. Deze internetpagina’s mogen geen enkele link naar onze internetpagina’s bevatten.
  7. Bij aankoop van digitale producten op onze website doet u uitdrukkelijk afstand van uw herroepingsrecht en wenst u onmiddellijke uitvoering.
  8. De rechtsbetrekkingen die tussen u en de exploitant ontstaan ​​door het gebruik van deze website zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.
Laden…